Niezalogowany [ Zaloguj | Zarejestruj | Użytkownicy | Wyszukiwarka ]
Forum Elektryków >> Kursy i szkolenia dla elektryków >> SEP BiałystokStrony: 1
SEP Białystok
.
*******
gadatliwy
+Moderator
Wiadomości: 388
Dołączył: 22.11.2008
SEP BIAŁYSTOK - http://www.sep.bialystok.pl


OŚRODEK SZKOLENIA
ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 pok. 207
tel/fax 085 742 85 24

prowadzi egzaminy kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. Ust. Nr 89 poz. 828, Nr 129 poz. 1184 z 2005 r., Nr 181 poz. 1189) w zakresie:

* Grupa 1 - sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
* Grupa 2 - urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło.
* Grupa 3 - sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Białymstoku uprzejmie informuje, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane dotychczas bezterminowo, zachowują ważność do dnia 3 maja 2010r., zgodnie z artykułem 16 (Dz. U. Nr 62 poz.552) z dnia 4 marca 2005r.

Ośrodek organizuje kursy i seminaria przygotowujące kandydatów do egzaminów w wymienionym zakresie. Egzaminy odbywają się na terenie Ośrodka lub zainteresowanych firm.

e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
Ośrodkiem kieruje: Małgorzata Nierodzik

Koszty kursów przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego w grupie 1:
kurs podstawowy - 320 zł
kurs rozszerzony o zagadnienia dotyczące prac kontrolno-pomiarowych - 400 zł
egzamin kwalifikacyjny - od 01.01.2011 - 138,60 zł

Egzaminy na uprawnienia SEP
"D" - Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym
"E" - Na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym

Przedmioty nauczania:
1) Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać - 10 godz.
2) Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - 10godz.
3) Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska - 5godz.
4) Udzielenie pierwszej pomocy - 3godz.
5) Ochrona przeciwpożarowa - 2godz.
6) Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej - 5godz.
7) Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać - 10godz
8) Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - 10godz.
9) Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska - 5godz.
10) Metodyka badań środków ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim - 5godz.
11) Ćwiczenie nr 1 Pomiary eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - 3godz.
12) Ćwiczenie nr 2 Badania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym - 3godz.
13) Ćwiczenie nr 3 Pomiary rezystancji uziemienia uziomów i rezystywności gruntu - 3godz.


Modyfikowany przez WrednyPortier, 23 Czerwca 2011, 21:21
 
Strony: 1Skocz do: